Podręcznik do biologii

Biologia na czasie 2 to seria przeznaczona do nauczania biologii uczniów liceów ogólnokształcących oraz gimnazjów w zakresie rozszerzonym. Zawiera podręcznik autorstwa Franciszka Duberta, Ryszarda Kozika, Stanisławy Krawczyk, Adama Kuli, Marii Marko-Worłowskiej oraz Władysława Zamachowskiego. Drugim elementem są maturalne karty pracy dostępne w dwóch częściach. Za opracowanie drugiej odpowiadają: Magdalena Fiałkowska-Kołek, Piotr Kąkol, Jacek Pawłowski, Urszula Poziomek i Anna Tyc. Uzupełnieniem zestawu jest atlas anatomiczny, zawierający szczegółowe omówienie budowy ludzkiego ciała.

Podręcznik Biologia na czasie 2 

Treści poruszane w tym opracowaniu obejmują m.in. takie zagadnienia jak: budowa i funkcje komórki, świat organizmów żywych, różnorodność wirusów, bakterii, roślin i bezkręgowców, metabolizm oraz budowa i działanie poszczególnych narządów i układów człowieka, w tym także funkcja hormonów, zasady genetyki, czym jest biotechnologia oraz zasady funkcjonowania inżynierii genetycznej, pojęcie ekologii.

Podręcznik skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uczęszczają do klas o rozszerzonym profilu biologicznym. W skład egzemplarza wchodzą oprócz standardowych treści, multimedialny atlas anatomiczny oraz darmowy dostęp do platformy testów elektronicznych. Zadaniem stworzonego wydania, ukazującego się jak cała seria nakładem wydawnictwa Nowa Era, jest ułatwienie poznania oraz zrozumienia procesów jakie zachodzą między budową a funkcjonowaniem komórek, tkanek czy całych narządów poszczególnych organizmów. Odbywa się to nie tylko za pomocą przejrzystych wyjaśnień słownych, ale też ilustracji.

Podręcznik składa się z wyodrębnionych części, służących poszczególnym celom:

– wyjaśnia zależności przyczynowo- skutkowe (Choroby współczesnego świata),

– daje jasne wytyczne do przeprowadzania własnych badań i analiz zgodnie z metodologią naukową (Obserwacje, Doświadczenia),

– ułatwia rzetelne i systematyczne powtarzanie materiału (Podsumowania),

– pomaga wypracowywać umiejętność rozwiązywania poleceń maturalnych (Testy sprawdzające)

Maturalne karty pracy Biologia na czasie 

Opracowanie zawiera około 250 zadań, które pozwalają efektywnie przygotować się do egzaminu maturalnego. Zgadzają się również z treścią podręcznika. Dzięki nim uczeń praktycznie ćwiczy umiejętności oraz wiedzę niezbędną do pozytywnego wyniku na maturze, a także może rzetelnie przygotować się do sprawdzianów, łącząc wiedzę uzyskaną z podręcznika. Znajdują się w  nim także liczne przykłady doświadczeń, które zachęcają do samodzielnego eksplorowania tajemnic biologii.

 

 

 

Nauka geografii

Oblicza geografii 1 to seria przewidziana do nauki geografii w liceum ogólnokształcącym oraz technikum w zakresie rozszerzonym. Zaliczamy do niej: podręcznik, maturalne karty pracy oraz atlas geograficzny. Autorami podręcznika są: Roman Malarz i Marek Więckowski, natomiast kart pracy: Adam Krynicki, Kazimierz Cichoszewski, Anna Karaś, Ewa Grząba, Andrzej Sikona, Agata Łazarz i Maria Słobodzian. Zestaw przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy realizują program nauczania w stopniu rozszerzonym, a zawarty w nim materiał ma za zadanie przekazać niezbędną wiedzę z zakresu geografii oraz rzetelnie przygotować do egzaminu maturalnego. Wszystkie części ukazują się pochodzą z wydawnictwa Nowa Era.

Podręcznik ” Oblicza geografii 1″

Zgodnie z przyjętym programem nauczania, podręcznik realizuje następujące treści w obszarze:

– podstawy wiedzy geograficznej ( m.in.rodzaje dostępnych map, obliczanie odległości na mapie, znajomość ukształtowania terenu oraz szczegółowe jego nazwy),

– zagadnienia związane z ziemią (m.in. układ słoneczny, położenie ziemi we wszechświecie, zjawisko zaćmienia księżyca, przyczyny dnia i nocy oraz występowania pór roku),

– atmosfera (m.in. skład, wiatry, strefy klimatyczne, skutki powstających zmian),

– litosfera (m.in. procesy wewnętrzne ziemi, skały, procesy górotwórcze),

– hydrosfera (m.in. źródła wód na ziemi i pod ziemią: lodowce, jeziora, rzeki, wody podziemne, ich funkcje),

– pedosfera i biosfera (m.in. procesy glebotwórcze)

– w drugiej części podręcznika materiał poświęcony jest działalności i tematowi człowieka: ludności, gospodarce, ekologii.

Podręcznik jest opracowany w nowoczesny sposób, by nie tylko przygotować do egzaminu maturalnego, ale też wzbudzić zainteresowanie ucznia. Zawiera szereg interesujących map, wykresów o raz ikonografik, które są bardzo przejrzyste i pomagają w lepszym zrozumieniu niektórych procesów. Ponadto poszczególne zadania kształtują umiejętności matematyczno- geograficzne i uczą w jaki sposób rozwiązywać poprawnie zadania oraz robić dobre wyliczenia. Ponadto służy rzetelnemu wykonywaniu powtórek materiału oraz usystematyzowaniu wiedzy. Wpływa tez na zwiększenie zainteresowania przedmiotem poprzez rozbudowane części poświęcone dodatkowym treściom. Co więcej posiada darmowy dostęp do aplikacji udostępniającej testy elektroniczne, co powoduje, że idealnie trafia w potrzeby współczesnego ucznia.

Maturalne karty pracy „Oblicza geografii 1”

Zawierają nawet ponad 350 zadań, które pomagają skutecznie przygotować się do egzaminu maturalnego oraz testów szkolnych. Analogiczne polecenia, do tych pojawiających się na maturze, pozwalają uczniom oswoić temat.

 

 

 

 

„Wędrując ku dorosłości” – przygotowanie do życia w rodzinie.

Przygotowanie do życia w rodzinie to wciąż dla wielu Polaków przedmiot owiany aurą tajemniczości. Wypowiadając jego nazwę, czujemy nieco szmer wstydu na plecach. Zupełnie niepotrzebnie. Na rynku bowiem pojawiły się już kilka lat temu świetnie opracowane podręczniki do nauki właśnie tego zagadnienia. Każdy nastolatek wędrując ku dorosłości, znajdzie w nim wskazówki na przyszłość, dzięki czemu różne życiowe zawiłości losu nie będą w przyszłości aż tak bardzo zaskakujące. Młody człowiek, obcując z tematami, których do tej pory nie poznawał tak szczegółowo, uczy się otwartości względem drugiego człowieka, a także rozwiązywania problemów jakie zawsze stają na drodze relacji typu ” jednostka kontra społeczeństwo. Program podręcznika „Wędrując ku dorosłości„, którego autorką jest uznany pedagog Teresa Król, pozwala młodemu człowiekowi już na samym starcie obrać stanowisko umożliwiające prawidłowe rozwijanie się pod kątem emocji, uczuć oraz biologicznych uwarunkowań. Wgłębiając się w wartość merytoryczną podręcznika, widzimy, pod jak wieloma aspektami rozpatrywana jest funkcja społeczna rodziny.

Dorosłość nie musi się jawić jak straszne widmo

Podręcznik „Wedrując ku dorosłości” pozwala przygotować się na burzę nadchodzących hormonów w okresie nastoletniego życia i pogodzić wszelkie zawirowania z tym, co popularnie nazywane jest etyką. Z książki dowiedzieć się możemy między innymi:

– czym jest wspólnota domu rodzinnego i w jaki sposób należy ją odbierać

– jakie są następstwa faktu, że rodzina się powiększa w sposób planowany lub nieoczekiwany

– jak kształtować funkcje psychiczno – uczuciowe w domu rodzinnym

– jak spędzać z rodziną czas aktywnie i kreatywnie, aby to pozytywnie przekładało się na nasze relacje

– dlaczego rodzina ma silnie zarysowaną funkcję kontrolną

– jak nauczyć się rozmawiać z rodzicami pomimo wyraźnych różnic poglądowych

– jak dbać o zdrowie intymne

– jak przygotować się do bycia ojcem lub matką

– jak chronić własną intymność i zachować szacunek do własnego ciała

– jak budować najintymniejsze sfery międzyludzkie

Książka zarówno dla uczniów jak i rodziców

Z tej publikacji wiele dowiedzą się nie tylko uczniowie, ale także i rodzice. Młodzi ludzie zostaną odpowiednio ukierunkowani, a rodzice na zasadzie analiz będą mogli porównać, co na drodze wychowania swoich dzieci wykonali wzorowo, a co mogło skończyć się niepowodzeniem. Z pozoru trudne sprawy zostały opisane prostym i zrozumiałym dla każdego językiem. Po lekturze takiego podręcznika młody człowiek z pewnością nie będzie się obawiał wejść w dorosłość!